Tarieven en verzekeringen Fysiotherapie Kaapseplein

Tarieven 2018 van onze praktijk

Zitting fysiotherapie: € 29,50
Toeslag voor aan huis behandeling: € 13,50
Niet nagekomen afspraak: € 29,50
Consult/eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek: € 50,00
Screening/DTF: € 13,50
Screening, intake en onderzoek: € 43,00
Verwijzing, intake en onderzoek: € 39,00
Rapport (op verzoek van derden): € 44,00

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

U kan zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut. U kan dus zonder verwijsbriefje van de huisarts, bij ons terecht. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Wel heeft de huisarts de centrale rol in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal daarom uw huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Het is wel verstandig uw huisarts wel te laten weten dat u onder behandeling bent bij de fysiotherapeut. Uw huisarts kan daarmee rekening houden bij de behandeling van andere klachten.


Bij DTF voert de fysiotherapeut eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts

Fysiotherapie in basisverzekering en/of aanvullende verzekering

In Nederland kennen we een basisverzekering en zijn er aanvullende verzekeringen. Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Het gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u géén Eigen Risico.


Basisverzekering:

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij aandoeningen van de chronische lijst, waarvoor langdurig fysiotherapie nodig is, kunt u na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. U kunt deze chronische lijst ook terug vinden op de website van uw zorgverzekeraar.


Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor 2018 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht Eigen Risico. Het verplichte Eigen Risico blijft in 2018
€ 385 per jaar. Dat betekent dat, als u kosten maakt voor fysiotherapie die onder de basisverzekering vallen dit meetelt voor uw Eigen Risico.


Aanvullende verzekering:

Het is dus mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. In dat geval komen de kosten ten laste van de aanvullende verzekering als u deze afgesloten heeft. Heeft u geen aanvullende verzekering dan betaalt u de kosten zelf. De tarieven die wij daarbij hanteren vindt u hieronder. Gebruikmaken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u géén verplicht Eigen Risico.

Zorgverzekeraars 2018

Voor verzekerden van deze zorgverzekeraars geldt dat, mits u geen restitutiepolis heeft afgesloten, wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kunnen declareren en u geen nota ontvangt.

Informatie- en vergelijkingssites over polissen van zorgverzekeraars

ZorgverzekeringwijzerZorgwijzer