Tarieven 2020

Voor de behandelingen, die buiten de dekking van de gecontracteerde verzekeraars vallen, gelden de volgende tarieven:

 • Zitting fysiotherapie

  €29,50

 • Toeslag

  €13,50

  voor aan huis behandeling

 • Niet nagekomen afspraak

  €29,50

 • Consult/eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

  €50,00

 • Screening/DTF

  €13,50

 • Screening

  €43,00

  intake en onderzoek

 • Verwijzing

  €39,00

  intake en onderzoek

 • Rapport

  €44,00

  op verzoek van derden

Fysiotherapie in basisverzekering en/of aanvullende verzekering

In Nederland kennen we een basisverzekering en zijn er aanvullende verzekeringen. Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Het gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u géén verplicht eigen risico.

Basisverzekering

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij aandoeningen van de chronische lijst, waarvoor langdurig fysiotherapie nodig is, kunt u na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. U kunt deze chronische lijst ook terug vinden op de website van uw zorgverzekeraar.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor 2020 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. 

Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Het verplichte eigen risico blijft ook in 2020 € 385 per jaar. Dat betekent dat, als u kosten maakt voor fysiotherapie die onder de basisverzekering vallen dit meetelt voor uw verplichte eigen risico.


Aanvullende verzekering

Het is dus mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. In dat geval komen de kosten ten laste van de aanvullende verzekering als u deze afgesloten heeft. Heeft u geen aanvullende verzekering dan betaalt u de kosten zelf. De tarieven die wij daarbij hanteren vindt u bovenaan de pagina. Gebruikmaken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u géén verplicht eigen risico.


Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

U kan zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut. U kan dus zonder verwijsbriefje van de huisarts, bij ons terecht. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Wel heeft de huisarts de centrale rol in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal daarom uw huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Het is wel verstandig uw huisarts wel te laten weten dat u onder behandeling bent bij de fysiotherapeut. Uw huisarts kan daarmee rekening houden bij de behandeling van andere klachten.

Bij DTF voert de fysiotherapeut eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2020

Met de volgende zorgverzekeraars en de daar bijhorende merken en gevolmachtigden hebben wij een overeenkomst afgesloten. Voor verzekerden van deze zorgverzekeraars geldt dat, mits u geen restitutiepolis heeft afgesloten, wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kunnen declareren en ontvangt u geen nota.


Achmea


Achmea Volmachten / Collectiviteiten:

VGZ

VGZ Volmachten / Collectiviteiten: 

CZ

Menzis

Menzis Collectiviteit: 

DSW - Stadholland

Multizorg VRZ

Zorg en Zekerheid

ASR Ziektekostenverzekering

ASR Ziektekostenverzekering Volmachten / Collectiviteiten: 

Eno

Optiq

Informatie- en vergelijkingssites over polissen van zorgverzekeraars in 2020

Zorgverzekeringwijzer Zorgwijzer

Fysiotherapie Kaapseplein

Kaapseplein 150 
2572 NJ Den Haag


Bart v. d. Boogaard

BIG 29033202004


Birgit v. Delft

BIG 39033421404