Kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons voorop. Hier hechten wij veel waarde aan. Daarom toetsen wij deze kwaliteit regelmatig. Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang!


Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd QDNA, regelmatig vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek.


Met de vragenlijst waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het zal ongeveer 10-15 minuten kosten om de vragenlijst in te vullen. 


Bent u bij ons onder behandeling geweest en heeft u toestemming gegeven om deel te nemen aan de het kwaliteitsonderzoek dan ontvangt u per email hier een uitnodiging voor. Indien u geen email gebruikt is het ook mogelijk op de praktijk de vragenlijst in te vullen.


Fysiotherapie Kaapseplein

Kaapseplein 150 
2572 NJ Den Haag


Bart v. d. Boogaard

BIG 29033202004


Birgit v. Delft

BIG 39033421404