Kwaliteit en Fysio Prestatie Monitor

Kwaliteit staat bij ons voorop. Hier hechten wij veel waarde aan. Daarom toetsen wij deze kwaliteit regelmatig. Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang!


Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV), dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek.


Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het zal ongeveer 10-15 minuten kosten om de vragenlijst in te vullen.


Bent u pas geleden bij ons in de praktijk geweest? Wilt u deze ervaring delen? Dan kunt u zich aanmelden bij ons. Via de mail of brief ontvangt u inloggegevens, waar u uw vragenlijst anoniem kunt invullen.


Wilt u meer weten over de vragenlijst of het onderzoek, neem dan contact op met Fysio Prestatie Monitor. Mail hun op support@fysiomonitor.nl

Fysio Prestatie Monitor Qualizorg logo

Veel gestelde vragen en ons kwaliteitsbeleid

Wat is de CQ-index vragenlijst?

De CQ-index is een gevalideerde vragenlijst om patiëntervaringen in de zorg te meten. Deze vragenlijst is gestandaardiseerd en geeft ons de mogelijkheid om op een onafhankelijke en anonieme wijze uw ervaringen als patiënt te meten.


Zijn er vertalingen beschikbaar van de vragenlijst?
De vragenlijst is alleen beschikbaar in het Nederlands.

Hoe lang kost het invullen me?

De vragenlijst bestaat uit 34 vragen. De gemiddelde invultijd is slechts 13 minuten.

Waarom wordt de CQ-index vragenlijst gebruikt?

De CQ-index in huidige vorm is gevalideerd en heeft de goedkeuring van alle betrokken partijen (KNGF, Zichtbare Zorg, IQ Healthcare, NIVEL, Zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties).

Waar kan ik de vragenlijst inzien?

U kunt de vragenlijst inzien via www.centrumklantervaringzorg.nl of via www.stichtingmiletus.nl.

Wie heeft de vragenlijst ontwikkeld?

De CQ-index is ontwikkeld door het onderzoeksinstituut NIVEL, Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) en Stichting Miletus, met bijdrage van het KNGF en NPCF. De vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd en dient als standaard voor het meten van patiëntervaringen met fysiotherapie.

Hoe is het geregeld met de privacy en betrouwbaarheid?

Qualizorg heeft vanzelfsprekend alle organisatorische maatregelen getroffen om de privacy van uw patiënt/cliënt te garanderen. Alle processen zijn getoetst door het Centrum Klantervaring Zorg die Qualizorg hiervoor heeft geaccrediteerd. Inmiddels meet Qualizorg BV dagelijks dan ook voor ruim 2500 fysiotherapiepraktijken en meer dan 12.000 fysiotherapeuten uw ervaring als patiënt.

PLAN EEN BEHANDELING