Fysiotherapie en verzekeringen

Alle volgende links betreffende het verzekeringsjaar 2018 komen van de site: 

www.defysiotherapeut.com/
Checklist goed verzekerd
Soorten zorgverzekeringen
Waarom goed verzekerd voor fysiotherapie?
Voldoende dekking
Kosten fysiotherapie
Vragen over het eigen risico

Informatie- en vergelijkingssites over polissen van zorgverzekeraars:
www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedin...
www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie

www.independer.nl/zorgverzekering


Informatie van de Consumentenbond:
www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/ver...
www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/ver...


Organisaties en specialisaties


De volgende links geven verdere informatie over genoemde organisaties en specialisaties.

Fysiotherapie

Specialisaties

 • Beroepsverenigingen

 • Registers en regelingen

 • Contracten met zorgverzekeraars 2018. Met de volgende zorgverzekeraars en de daar bijhorende merken en gevolmachtigden hebben wij een overeenkomst afgesloten.

  Volmachten (Caresco / IAK / Aevitae / Turien)

 • Voor verzekerden van deze zorgverzekeraars geldt dat, mits u geen restitutiepolis heeft afgesloten, wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kunnen declareren en u geen nota ontvangt.


  Hoe zit het met uw Eigen Risico?


  De regelgeving rond verzekeringen is niet eenvoudig. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij er veel vragen over krijgen. Niet elke verzekering heeft dezelfde regels. Wilt u weten hoe uw verzekering omgaat met fysiotherapeutische behandelingen? Neem contact op en wij zoeken het voor u uit.

  VRAAG ADVIES

  Privacybeleid


  Fysiotherapie Kaapseplein hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Kaapseplein houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


  Als Fysiotherapie Kaapseplein zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens boven aan deze pagina.

  Bart van den Boogaard
  Birgit van Del


  Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
  Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiotherapie Kaapseplein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


  • Administratieve doeleinde;
  • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.


  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  • De overeengekomen opdracht;


  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Kaapseplein de volgende persoonsgegevens van u vragen:


  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • (Zakelijk) Telefoonnummer;
  • (Zakelijk) E-mailadres;
  • Geslacht.


  Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


  Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsledenPersoonsgegevens van verenigingsleden worden door Fysiotherapie Kaapseplein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


  • Administratieve doeleinde;
  • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.


  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  • De lidmaatschapsovereenkomst;


  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Kaapseplein de volgende persoonsgegevens van u vragen:


  • Naam;
  • Adres;
  • Woonplaats;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum.


  Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Kaapseplein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.


  Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
  Persoonsgegevens van cliënten worden door Fysiotherapie Kaapseplein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


  • Administratieve doeleinde;
  • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.


  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  • De behandelovereenkomst;


  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Kaapseplein de volgende persoonsgegevens van u vragen:


  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geslacht
  • Gegevens over gezondheid.


  Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Kaapseplein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.


  Persoonsgegevens van cliënten worden door Fysiotherapie Kaapseplein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  • Administratieve doeleinde.


  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  De behandelovereenkomst;
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Kaapseplein de volgende persoonsgegevens van u vragen:


  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geslacht.


  Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Kaapseplein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  • Maximaal 40 jaar.

  Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten
  Persoonsgegevens van cliënten worden door Fysiotherapie Kaapseplein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  • Administratieve doeleinde.


  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  • De behandelovereenkomst;


  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Kaapseplein de volgende persoonsgegevens van u vragen:


  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geslacht.


  Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Kaapseplein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  • Maximaal 40 jaar.


  Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
  Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fysiotherapie Kaapseplein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
  • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;


  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Kaapseplein de volgende persoonsgegevens van u vragen:


  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.


  Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Kaapseplein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.