Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein in Den Haag

Tarieven en verzekeringen

Tarieven 2018 Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein

 

Zitting fysiotherapie € 29,50
Toeslag voor aan huis behandeling € 13,50
Niet nagekomen afspraak € 29,50
Consult / eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 50,00
Screening / DTF € 13,50
Screening, intake en onderzoek € 43,00
Verwijzing, intake en onderzoek € 39,00
Rapport (op verzoek van derden) € 44,00

Fysiotherapie in basisverzekering en / of aanvullende verzekering

 

In Nederland kennen we een basisverzekering en zijn er aanvullende verzekeringen. Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Het gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u géén Eigen Risico.

Basisverzekering

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor langdurig fysiotherapie nodig is, kunt u na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor 2018 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht Eigen Risico. Het verplichte Eigen Risico blijft in 2018
€ 385 per jaar. Dat betekent dat, als u kosten maakt voor fysiotherapie die onder de basisverzekering vallen dit meetelt voor uw Eigen Risico.

Aanvullende verzekering

Het is dus mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. In dat geval komen de kosten ten laste van de aanvullende verzekering als u deze afgesloten heeft. Heeft U geen aanvullende verzekering dan betaalt u de kosten zelf. De tarieven die wij daarbij hanteren vindt u hieronder. Gebruikmaken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u géén verplicht Eigen Risico.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut:
Tegenwoordig is fysiotherapie voor iedereen direct toegankelijk. Sinds 1 januari 2006 kunt u rechtstreeks, dus zonder verwijsbriefje van de huisarts, bij ons terecht. Natuurlijk mag U nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel.

De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal daarom uw huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Het is wel verstandig uw huisarts te laten weten dat u onder behandeling bent bij de fysiotherapeut. Uw huisarts kan daarmee rekening houden bij de behandeling van andere klachten.


Hoe maakt u gebruik van DTF?
 
Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag.
En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.
Een uitzondering hierop zijn de verzekeringen ACHMEA, die in hun contract met ons hebben laten opnemen dat zij een verwijsbriefje eisen!
 


Contracten met zorgverzekeraars 2018

 

Met de volgende zorgverzekeraars en de daar bijhorende merken en gevolmachtigden hebben wij een overeenkomst afgesloten.

 
Achmea               
 • Aevitae 

 

 • Avero Achmea

 

 • FBTO

 

 • Interpolis

 

 • OZF

 

 • Zilveren Kruis

 

 • Volmachten (Caresco / IAK / Aevitae / Turien)
                                          
CZ
 • Ohra

 

 • Delta Loyd

DSW

 • Stad Holland
De Friesland  

Menzis

 • Anderzorg
Multizorg
 • ONVZ (VVAA / PNO)

 

 • ENO (Salland / Hollandzorg / Energiek)

 

 • ASR (De Amersfoortse / Ditzo)
 • Zorg en Zekerheid

 

 • Volmachten (Aevitae / IAK / Caresco)
VGZ
 • Aevita

 

 • Caresco

 

 • IAK

 

 • IZA VNG

 

 • IZZ

 

 • Unive Zorg

 

 
Voor verzekerden van deze zorgverzekeraars geldt dat, mits u geen restitutiepolis heeft afgesloten, wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kunnen declareren en u geen nota ontvangt.

 

Informatie- en vergelijkingssites over polissen van zorgverzekeraars

Gegevens

Contactformulier

Neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak

Onze locatie