Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein in Den Haag

Privacybeleid 

AVG

Informatie betreffende ons Privacybeleid staat lager op deze pagina onder de plattegrond.

Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein

U kunt telefonisch of via het contactformulier een afspraak maken voor uw behandeling in algemene fysiotherapie, Manuele Therapie Marsman of Fysiotape van Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein. Kom langs op Kaapseplein 150 in Den Haag voor uw behandeling met Manuele Therapie Marsman of Fysiotape.

Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig, ook hebben we een algemene gehandicaptenparkeerplaats voor de deur.

Komt u met openbaar vervoer? We zijn makkelijk te bereiken met de bus of tram.

Openbaar vervoer

Bus
Bus 25, halte Schalkburgerstraat
Bus 26, halte De La Reyweg of halte Moerweg
Bus 130, halte Kaapseplein

Tram
Tram 6, halte Hobbemaplein
Tram 11 & 12, halte Hoefkade


Betaald parkeren

Op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur t/m 24.00 uur
Op dinsdag en donderdag van 18.00 uur t/m 24.00 uur


Openingstijden

Maandag:    09:00 - 18:00 uur
Dinsdag:      09:00 - 18:00 uur
Woensdag:  09:00 - 21:00 uur
Donderdag: 09:00 - 18:00 uur
Vrijdag:        09:00 - 18:00 uur

 

Privacybeleid Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein

De Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens boven aan deze pagina.

 

Bart van den  Boogaard

Birgit van Delft

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Maximaal 40 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Maximaal 40 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Fysiotherapie Kaapseplein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Gegevens

Contactformulier

Neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak